מכון מיינד - מידע, ידע, יעוץ, ניסיון, דרך מכון מיינד - מידע, ידע, יעוץ, ניסיון, דרך
בהנהלת טובה שחר
אודות מינד מאמרים סדנאות שאלונים בלוגים יצירת קשר   Mind Institute Center
סדנאות Mind פינת העזרה יעוץ ארגוני אימון אישי
סדנאות בתחום עבודת צוות


מיועד:

· למנהל
· לעובד ,חבר צוות

הנושאים:

1. מודל לזיהוי דפוסי התנהגות ייחודיים ובולטים של עובדים חברי צוות תוך כדי הפיכת השונות לכוח משלים ומאחד-גיבוש צוות סינרגטי.
2. אסרטיביות ככלי להתמודדות עם התנגדויות וקונפליקטים בצוות
3. ששת הכובעים- מודל חשיבה רב ממדי למציאת פתרונות ,לקבלת החלטות ולהפיכת קונפליקטים בקבוצה להזדמנויות חדשות של דרכי פעולה.
4. תקשורת בין אישית בקבוצה ובצוות.
5. שימוש במטפורה ככלי אבחוני לתפישת תפקיד ומעמד של עובד בצוות.
6. הפעלה יצירתית פנימית וחיצונית-indoor\outdoor training , לצורך גיבוש,שחרור רגשי והעצמת יצירתיות.

יעוץ אישי:

· למנהל או למוביל תהליכי עבודה בצוות בנושא הבנת תהליכים התפתחותיים בצוות וכלים הולמים להתמודדות
· מודל לאבחון ולזיהוי התנגדויות בין חברי צוות והמלצה אישית לגישור
· חשיבה חיובית ככלי לחיזוק הדימוי העצמי של עובד בצוות
· מודל אסרטיביות להעצמת תגובותיו הסמכותיות או האמפטיות של עובד בהתמודדותו עם האחרים בצוות.

חזרה מינד חזרה לרשימה
תגיות: ניהול מכון מינד,טובה שחר,מיינד,יעוץ ארגוני,אימון אישי,סדנאות,הדרכה,תקשורת,אבחון